“My Art for Kids” at the International Expo for textile

“My Art for Kids” Sports T-shirts at the ТМТ EXPO – the international expo for textile; From October 2 – 4th. Place:  Inter Expo Center

The Little Prince

The Little Prince

Тъй като нещо се случи с моя професионален житейски път 🙄и някакси скокнах и попаднах в графа “текстил” – дрехи за деца “My Art for Kids” 👶🧒👧👩👨, ви каня от 2 до 4 Октомври да разгледате 👀👁️👁️TMT ЕКСПО – международното В2В изложение за текстил, машини, технологии. Там цъфнах с моя “Little Prince” на най-якия щанд на Xsurvive Sportswear 💪💪💪🤳

Facebook Comments

Leave a comment